Martina Ježková

INSTRUKTOR PRO POHYBOVÝ, SOCIÁLNÍ A PSYCHICKÝ ROZVOJ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Požadavky: věk minimálně 18 let, fyzická i psychická způsobilost, ukončení středoškolského studia zakončeného maturitní zkouškou, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, dobré komunikační schopnosti

Rozsah: 150 hodin - Cyklus odborných přednášek, metodických výstupů a praktické výuky.

Rekvalifikační kurz je rozdělen do konzultací, samostudia, náslechů, výstupů, zpracování seminární práce a je zakončen závěrečnou zkouškou.

Závěrečná zkouška se skládá ze samostatně hodnocených částí a obhajoby seminární práce.

Na základě úspěšně složené zkoušky absolvent obdrží osvědčení o způsobilosti, které ho opravňuje k získání živnostenského listu: Instruktor kojeneckého plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku

Číst dál: INSTRUKTOR

CVIČITEL PLAVÁNÍ

Požadavky: věk minimálně 18 let, fyzická i psychická způsobilost, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, dobré komunikační schopnosti

Rozsah: 150 hodin - Cyklus odborných přednášek, metodických výstupů a praktické výuky.

Rekvalifikační kurz je rozdělen do konzultací, samostudia, náslechů, výstupů, zpracování seminární práce a je zakončen závěrečnou zkouškou.

Závěrečná zkouška se skládá ze samostatně hodnocených částí a obhajoby seminární práce.

Na základě úspěšně složené zkoušky absolvent obdrží osvědčení o způsobilosti, které ho opravňuje k získání živnostenského listu: Cvičitel plavání

Číst dál: Cvičitel plavání